Przedsiębiorstwo Usług Transportowych
TRANS-ZAK Sp. z o.o.Prezes Zarządu - Dyrektor Spółki - Zdzisław Dziedzic ...................... (32) 67-254-50
Członek Zarządu - Dyrektor d/s Eksploatacji i Gospodarki-
Sławomir Bialik ..................................................................................... (32) 67-254-79
Główna Księgowa - Prokurent Spółki - Dorota Żołędź .......................(32) 67-251-82
Kierownik Utrzymania Ruchu - Andrzej Musiał ................................... (32) 67-255-19
Starszy Dyspozytor Spółki - Robert Krawiec .......................................(32) 67-256-67-(całą dobę)

Przewodnicząca Rady Nadzorczej - Alicja Dziedzic


adres spółki:
42-400 Zawiercie
ul. Okólna 10

konta:
ING Bank Śląski S.A. Katowice Oddział w Zawierciu
54 1050 1591 1000 0008 0070 9404

REGON: 271820055
NIP: 649-001-17-57
KRS 0000134819 Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydz. XVII Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy: 638.856